Lâm Đồng: Không sử dụng thuốc BVTV chứa hoạt chất fipronil

Lâm Đồng: Không sử dụng thuốc BVTV chứa hoạt chất fipronil Fipronil là hoạt chất có trong nhiều loại thuốc BVTV (tại Việt Nam, hoạt chất này được đăng ký với 167 tên thương phẩm có trong danh mục thuốc … Continue reading

Posted in Pet Care Media | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Chat room

http://us5.chatzy.com/41122601997921 The Retriever, Dog, & Wildlife Blog

Posted in Pet Care Articles | Tagged , | Leave a comment

Chat room

http://us5.chatzy.com/46942588618839 The Retriever, Dog, & Wildlife Blog

Posted in Pet Care Articles | Tagged , | Leave a comment

Chat room

http://us6.chatzy.com/57472409307141 The Retriever, Dog, & Wildlife Blog

Posted in Pet Care Articles | Tagged , | Leave a comment

Chat room

http://us5.chatzy.com/39813337191818 The Retriever, Dog, & Wildlife Blog

Posted in Pet Care Articles | Tagged , | Leave a comment