Lâm Đồng: Không sử dụng thuốc BVTV chứa hoạt chất fipronil

Lâm Đồng: Không sử dụng thuốc BVTV chứa hoạt chất fipronil Fipronil là hoạt chất có trong nhiều loại thuốc BVTV (tại Việt Nam, hoạt chất này được đăng ký với 167 tên thương phẩm có trong danh mục thuốc … Continue reading

Posted in Pet Care Media | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment